Ozvučovací technika pro každou obec

on . Posted in Obecní záležitosti

Dnes vás provedu výběrem vhodné ozvučovací techniky. Než však začneme je vhodné si říct něco o zvuku a jeho šíření, abychom dokázali pochopit parametry a vhodné umístění reproduktorů v objektu.

Ozvučovací technika prodej

Co je to zvuk?

Pojmem zvuk lze nazvat jakékoliv mechanické vlnění, které se šíří prostředím a vyvolá sluchový vjem. Zdrojem je pevné těleso, které je rozkmitáno po určitou frekvencí. Toto rozkmitání pevného tělesa se šíří do okolí rychlostí 340 m/s. Vlivem tohoto jevu dochází k rozkmitu i okolí. Kmitání lze rozdělit na:

  • Pravidelné – čisté tóny,
  • Nepravidelné – složené zvuky.

Frekvence zvuku

Chceme-li vybrat kvalitní ozvučení, je důležité něco vědět i o frekvence neboli kmitočtu tónu. Ten udává počet opakování kmitu za sekundu. Základní jednotkou této veličiny je Hertz (Hz). Abychom vůbec něco slyšeli, musí být frekvence od 16 Hz až po 20 000 Hz. Mimo tento rozsah lidské ucho neuslyší nic. Pro zajímavost, lidská řeč má frekvenci 500 Hz – 2 000 Hz. Na nás už je potom rozeznat výšku tónů.

Existují hluboké tóny, které mají nízkou frekvenci, a naopak vysoké tóny o vysoké frekvenci. U určování výšky mají výhodu jedinci s hudebním sluchem. Nejedná se o nic jiného než zvýšenou citlivost na tóny, které porovnávají k jiným a následně je řadí oktávových stupnic. Oktáva představuje poměr kmitočtu 2:1.

Intenzita zvuku

Základní jednotkou je decibel (db). Jednotka udává, jakou intenzitu má dány zvuk. Pokd chcete definici odborně, jedná se o desetkrát dekadický logaritmus poměru intenzity naměřené k intenzitě základní.

Pro snazší představu uvedu pár příkladů intenzity zvuku:

  1. šepot 20 db,
  2. tiše hrající rádio 40 db,
  3. konverzační řeč 60 db,
  4. pneumatické kladivo 140 db.

Ozvučovací systémy

Nyní se konečně dostáváme k tomu hlavnímu a tím je ozvučovací technika. K čemu vlastně slouží? Představme si, že jsme v přednáškové místnosti, sportovní hale, stadionu a potřebujeme, aby nás slyšel i ten poslední člověk vzadu u plotu. Přesně k tomuto účelu jsou vyvinuty, umožňují ozvučení objektů.

Výhodou těchto systémů je jejich variabilita použití a jednoduchá obsluha. Reprodukovat můžeme hudbu z jakéhokoliv dostupného média, protože přehrávač je součástí sestavy. Kvalitní systém jsou vybaveny akumulátorem, který umožňuje použití i v místech, kde není přiveden elektrický proud.

Tyto systémy si nejčastěji kupují obce, které pro své občany pořádají různé akce. Pokud ještě takovou technikou nedisponujete, obraťte se na společnost BARTEK Rozhlasy, která vám pomůže vybrat a zprostředkuje celý prodej ozvučovací techniky.