Ocelová lana a jejich použití

on . Posted in Firmy

Ocel jako taková je velmi hojně používaný materiál, ze kterého lze vyrobit téměř vše. Pomocí různých technologických uprav lze docílit speciálních vlastností samotné oceli. Nejčastěji se používá tzv. legování oceli. Dnes se podíváme na tak běžnou věc, jako drátěné nebo ocelové lano. Tato lana v různých průměrech se používají dnes a denně a často nám ulehčují práci, protože je používáme ke zvedání břemen, uvazování materiálů a jiné činnosti.

ocelové lano 8mm využití

Historie ocelových lan se datuje od roku 1834 v Německu, kde našly své využití ve stříbrných dolech. První lano bylo spleteno ze 3 pramenů zkroucených drátů, které kroucením vytvořily prameny. Bohužel díky velkému průměru lana bylo velmi málo ohebné, což chtělo další vývoj. Ten přišel v roce 1840, kdy se začala lana vyrábět částečně strojově. Používal se totiž stroj na splétání jednotlivých pramenů. Tato lana měla délku kolem pár desítek metrů. Další milník přišel v roce, kdy bylo vyrobeno ocelové lano o délce 2 650 m pro železnici. V dnešní době se lana stále zlepšují, pracuje se zejména na zlepšování vlastností a povrchové úpravy.

Materiál k výrobě ocelových lan

Jelikož jsou ocelová lana vystavena nadměrnému namáhání, dlouhou dobu se vyvíjela technologie, která prodlouží životnost lan. Nejvhodnějším materiálem je ocel, jak bylo uvedeno v úvodním odstavci. Materiály pro výrobu se liší na základě použití, pro venkovní použití se upravuje zinkem. Kvalitu samotného drátu ovlivňují tyto aspekty:

 • množství příměsí v drátu,
 • povrchové vady drátu vzniklé výrobou,
 • struktura drátu.

Skladba ocelového lana

 1. Lanový drát
 2. Vložka lana - Úkolem je vytvářet pevnou ale pružnou podložku pro jednotlivé prameny lana. Zároveň zabraňuje posouvání a bočním tlakům pramenů a mazání lana.
 3. Mazadlo lana - Mazivo slouží k ochraně lana před korozí a nečistotami. Zároveň snižuje vzájemné tření mezi dráty a prameny.

Parametry výběru ocelových lan

 • Nosnost - Jedná se o velmi důležitý parametr, který udává, do jaké míry může být lano maximálně zatíženo, aby byly zachovány jeho vlastnosti.
 • Pružnost - Tento parametr je důležitý v případech, kdy potřebujeme prodloužit dané lano.
 • Kroutící moment - Stáčením lana vznikají kroutící síly, které jsou minimalizovány protisměrným obtáčením při výrobě lana.

Použití ocelových lan

Použití ocelových lan je velmi rozmanité, například se používají pro:

 • při těžbě surovin,
 • vodící a odrazová lana,
 • při těžbě ropy a plynu,
 • zdvihací zařízení,
 • lanovky a vleky,
 • a jiné…

Ocelové lano 8mm využití:

 • Lesnická lana,
 • Nosné lana,
 • Výplň kabelů,…

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit