Co všechno zahrnuje energetický audit budovy?

on . Posted in Firmy

Energetický audit budov je pro některé subjekty, jako jsou například kanceláře povinností danou ústavou. Budova tak musí projít auditem, zda vyhovuje a je správně navrhnuta. Jediné co tak je potřeba je zajištění takovéhoto auditu.

I architekti při projektování samozřejmě s něčím takovým počítají a už není tak časté, že by došlo k neudělení auditu. Existuje dokonce i něco, jako je asociace energetického auditu. Co tedy zahrnuje energetický audit?

  1. titulní list

  2. identifikační údaje

  3. popis předmětu auditu

  4. vyhodnocení momentálního stavu

  5. doporučení pro lepší energetickou spotřebu

  6. varianty z návrhu jednotlivých opatření

  7. ideální možnost

  8. doporučení specialisty, který může audit provádět

  9. evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce

  10. kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit