Jak postupovat při vytváření obchodní strategie?

on . Posted in Firemní záležitosti

Pokud jste se rozhodli vypracovat obchodní strategii pro vaši firmu, tak si dejte pozor na několik věcí. Je chvályhodné, že se snažíte promyslet činnost firmy a plánovat do budoucnosti, ale není to zase až tak jednoduché. Nejprve proveďte detailní analýzu každého oddělení ve vaší firmě.

Následuje činnost marketingového oddělení, které úzce souvisí s právě s obchodním oddělením. Strategie by měla zahrnovat samozřejmě i 7P neboli marketingový mix. Na začátku si určete cíl a vizi, kam se chcete dostat. To vám napoví, jak toho dosáhnout. Dalším dílčím výstupem je určení cílových skupin pro jednotlivé služby/produkty. Z tohoto určíte, jakým kanálem se k nim dostanete. No a nezapomeňte ani na rozpočet a timing.