Co jsou korporátní dluhopisy?

on . Posted in Finance

Zajímáte se o cenné papíry? Tak to vás určitě budou zajímat korporátní dluhopisy. Jsou jedním z nejčastějších dluhopisů, se kterými se na trhu obchoduje. Přibližme si tedy, co korporátní dluhopisy vlastně jsou.

litecoin-cryptocurrency-coin-P4KZH2D-min

U dluhopisů je hned několik dělení. Jedním z prvních a podstatných dělení je na dobu splatnosti. Tato doba bývá obvykle v řádu let. Samozřejmě čím kratší doba splatnosti, tím menší úrok bývá. U dlouhodobějších záležitostí se riziko zvyšuje, proto jde i úrok výš.

  • Dělení podle doby splatnosti:
  •         Krátkodobé (do jednoho roku)
  •         Středně dobé (mezi jedním až deseti lety)
  •         Dlouhodobé (nad deset let)
  •        Perpetuitu (dluhopis trvale vydává kupóny, neboť jeho splatnost není uvedena)

Emitent

S tímto pojmem se budete u dluhopisů setkávat stále. Pokud máte firmu a rozhodnete se prodat dluhopis spojený s vaší firmou, stává se objekt emitentem. Je to tedy společnost nebo stát, která vydává finanční prostředky. Ne vždy to musí nutně být peníze, může se také jednat o ceniny.

Věřitel

Za věřitele se považuje osoba či subjekt, který zapůjčil peníze. Věřitel má tedy pohledávku u emitenta.

Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydávají firmy a společnosti. Velmi často se vyskytují a určitě stojí za povšimnutí. Se státními dluhopisy se v pár ohledech liší. Asi prvním rozdílem je, že státní dluhopisy jsou velmi bezpečnou investicí. Kdežto u korporátních se bezpečnost až tak zaručit nedá. Ale i přes tento fakt můžete dosáhnout vyššího úroku právě u korporátních dluhopisů.

Nelekněte se měny

Máte zkušenosti se státními dluhopisy? Možná proto vás překvapí, že některé korporátní dluhopisy mohou být odlišné, co se měny týče. Mnoho firem obchoduje se zahraničím anebo v zahraničí působí více nežli tady v Česku. A od toho se také odvíjí měna, kterou platí. Díky tomu se můžete setkat i v České republice s dluhopisy například v eurech nebo dolarech.