Seznamte se s povrchovou úpravou chromováním

on . Posted in Průmysl

S chromováním se můžeme setkat jak v průmyslu, tak také v každodenním životě. Chromují se např. chirurgické nástroje, chromované předměty také využíváme jako dekorace v koupelnách nebo jsou také součástí luxusních automobilových doplňků, hojně se také využívá k renovaci historických automobilů apod.

Co je to chromování

Chromování je proces při kterém se nanese na připravený podklad několik vrstev kovů. Jedná se o měď, nikl a jako poslední se nanáší chrom. Tato povrchová úprava se využívá především kvůli své dobré mechanické odolnosti a také díky svému charakteristickému lesku.

Druhy chromování

Existuje několik druhů chromování:

Dekorativní chromování

Jedná se o velmi efektivní proces, pomocí kterého lze dosáhnout vysoké odolnosti vůči korozi, velmi kvalitního dekorativního vzhledu a tyto předměty také mají nízký koeficient tření. Kvalita lesku také závisí na kvalitě vstupního materiálu. Pokud se tedy jedná o povrchy, které jsou hrubé či zkorodované, pak budou mít i po niklování a chromování snížený lesk a drsný povrch.

Tvrdé chromování

V případě tvrdého chromování je cílem dosáhnout především vysoké tvrdosti a otěruvzdornosti nebo také prodloužit život dílů. Je také využívána k renovaci opotřebených částí. Využívá se proto zejména ve strojírenském průmyslu (nanáší se např. na tyče a trubky hydraulických válců, motorové hřídele,...), v automobilovém průmyslu (zde se tímto způsobem upravují díly do motorů, tlumiče, vzduchové podpěry,...) a také v leteckém průmyslu, textilním, papírenském, gumárenském...