Ukázněte řidiče zpomalovacím prahem

on . Posted in Obecní záležitosti

Jelikož je celosvětovým trendem a cílem různých dopravních studií a vizí snižování počtu úmrtí při dopravních nehodách, provádějí se všelijaké opatření, které mají za účel právě toto číslo snížit. Mnohé z těchto opatření jsou instalovány do automobilů v podobě bezpečnostních asistentů a systému, jiné jsou čistě legislativní, například snižování maximální povolené rychlosti nebo zákazy předjíždění. Když se budeme držet oné rychlosti, dodržet ji je opravdu velký problém, mnohé řidiče ani nezastaví tučné pokuty za nedodržení. Opravdu účinným řešením je tzv. zpomalovací práh neboli retardér, který při najetí v nevhodné rychlosti může způsobit poškození náprav vozidla.

zpomalovací prahy

Umístění a efektivita

Zpomalovací práh jako takový je uměle vyvýšené místo na povrchu silnice, který má jediný účel, a to vynutit respektování místní značky povolující maximální rychlost. Pokud se obci podaří vhodně umístit retardér ve většině případů není třeba například měření rychlosti Policií.

Zpomalovací práh je často kombinován s těmito prvky:

 • dopravní značkou,
 • zúžení vozovky,
 • změna barvy nebo povrchu silnice.

Vynucení snížení rychlosti se docílí především konstrukčním provedením zpomalovacího prahu.

Tyto aspekty rozhodují o účinnosti:

 1. tvar a sklon nájezdové rampy
 2. délka prahu
 3. výška prahu

Druhy

Chceme-li realizovat úpravu silnice instalací zpomalovacího prahu je nutné vybrat správný typ, protože jich existuje hned několik. Prahy mohou být:

 • krátké a dlouhé,
 • spojené s přechodem pro chodce (nejčastější v ČR),
 • zpomalovací polštáře,
 • zvýšené křižovatkové plochy.

zpomalovací prahy

K čemu jsou dobré?

Jak už jsem v úvodu zmínil, cílem různých Evropských a vnitrostátních dopravních strategií je snížit počet úmrtí na silnicích. Česká republika je co do počtu úmrtí při střetu chodce s automobilem v nelichotivé TOP 10. Střet automobilu s člověkem má z pravidla fatální následky a chodec tuto srážku buď nepřežije nebo se s těžkými následky léčí. Proto je na místě se této problematice věnovat.

K obecnému snížení nehod v rámci celé dopravy je možné použít:

 • automatické bezpečnostní systémy a asistenty ve vozidlech,
 • autonomní řízení,
 • školení řidičů,
 • dokonalejší průpravu nových řidičů v autoškolách.
 • nošení reflexních prvků na oděvech,
 • zvýšení osvěty chodců a dětí (TV).

 

Jak ochránit majetek a osoby? Chcete mít svůj dům či firmu neustále pod kontrolou? Nechte si nainstalovat do prostor kamerové systémy, které jsou dnes charakterizovány jako moderní zařízení zajišťující ochranu majetku a osob 24 hodin denně.