Mějte pod kontrolou své zaměstnance

on . Posted in Obecní záležitosti

Sledování zaměstnanců v kontextu s dodržováním firemních nařízení v rámci včasné docházky nebo povinných přestávek je velmi vhodné, nicméně tato agenda bez elektronických pomocníků je velmi složitá. Klasické "píchačky" dnes najdete jen velmi zřídka. Abychom předešli podvodům vynalézavých zaměstnanců se docházkové systémy zdokonalily na takovou úroveň, že jsou velmi sofistikované a ničím neomezují zaměstnance, mnohdy stačí přiložit otisk prstu nebo čip.

Kontrola zaměstanců se provádí turnikety

Docházkový systém a jeho funkce

Docházkový systém pochází od slova docházet, tedy nějaký periodicky se opakující děj, který je povinný! Abychom donutili své zaměstnance chodit včas do zaměstnání a měli o těchto datech detailní přehled, používáme právě docházkové systémy.

Ty tvoří docházkový terminál, nejčastěji na vrátnici, kde zaměstnanci registrují:

  • příchody,
  • přestávky,
  • odchody.

Získaná data jsou pověřenými zaměstnanci zpracována a nejčastěji bezdrátově odeslána a uložena v docházkovém softwaru. Podle potřeby jsou provedeny úpravy. Moderní docházkové systémy lze "dovybavit" a individualizovat například evidencí pohybu ve firemních prostorech, popřípadě přímo odepřít přístupy určité skupině zaměstnanců.

Jak se zaměstnanci prokazují?

Jak jsem v úvodním odstavci zmínil, klasické "píchačky" jsou už ty tam a nahradily je:

  • bezkontaktní karty
  • klíčenky,
  • čipy,
  • otisky prstů,
  • scan oční sítnice.

Turnikety

Poslední dobou se velmi rozmohlo připojování turniketů k docházkovému systémy. Po tomto zásahu dochází k tomu, že je kontrola zaměstnanců prováděna turnikety. Výhoda spočívá v tom, že turniket umožní rozmělnit masu lidí, která proudí do kancelářské budovy a pokud je dovybaven o elektronické čtecí zařízení, umožní vstup pouze oprávněným osobám nebo návštěvám, které jsou odbaveny individuálně například na základě ohlášené schůzky.

Vývojáři a výrobci turniketů dbají při vývoji nových turniketů také na design, kterému se dnes přikládá vysoká váha. S vývojem technologií se posunuly technologie, tak se také posunula grafická stránka a provedení těchto systémů. Dnes se dbá na to, aby samotné těleso turniketu nijak nepřekáželo a nekazilo architektonický projev interiéru. Používají se tyto varianty:

  • Minimalistický design.
  • Architektonický prvek vytvořený ze samotného turniketu.

Kontrola zaměstanců se provádí turnikety

Turnikety umožňují kombinovat mnoho materiálů a tvarů, přičemž jejich funkčnost tím zůstává nedotčena. Zároveň umožňují propojovat více bezpečnostních systémů a zaručit dodržování bezpečnostních požadavků budov.