Koučink obchodních dovedností

on . Posted in Firemní záležitosti

Pokud potřebujete zlepšit kondici vaší společnosti a touláte se různými webovými stránkami a vidíte neustále se opakující slovo "koučink", jste na správné cestě. Koučink je v dnešní době v módě, nebo-li "in",bohužel se stává, že i tato forma školení nebývá vždy efektivní.

Při koučinku je třeba věnovat pozornost těmto faktorům:

  • sledovat cíl
  • zasadit aktivitu d ocelého kontextu souhrnné práce "na firmě a na lidech"

Společnost J.I.P. pro firmy s.r.o. nabízí speciální metodu výuky a to kombinaci efektivního konvenčního školení + kvalitní koučink. Společnost se rozhodla přistoupit k této kombinované metodě díky mnohaletým zkušenostem v oboru.
Koučink nebo konvenční školení nemá skoro samo o sobě cenu, protože jen velmi malá hrstka jedinců si dokáže odnést veškeré informace ze školení nebo koučinku, byť je proveden opravdu kvalitně.

obchodní dovednosti

Následný efektivní koučink obchodních dovedností

  • dlouhodobě stagnující obchodník po naší „kůře“ zdvojnásobil výši svého ročního obratu
  • nově nastupující obchodník v prvních měsících neměl výsledky, a roční plán prodeje ho děsil, po naší spolupráci roční plán nejen dosáhl, ale o cca. 10% překročil
  • manažer jedné divize se často setkával s tím, že jeho lidé neplnili, co bylo třeba, často s ním diskutovali a argumentovali, proč něco neudělat – poté, co proběhlo manažerské školení a
  • koučink, manažer zvládá dané situace s přehledem, lidé téměř bezděčně přijímají jeho rozhodnutí a zadané úkoly a provádí efektivně řízení prodejního týmu