Co by měl podnikatelský plán obsahovat?

on . Posted in Firemní záležitosti

Pro ty, kteří neví co přesně si pod pojmem podnikatelský plán, tak je to písemný dokument, který popisuje v čem chceme podnikat, jak to chceme dělat, proč to chceme dělat a kdy chceme dosáhnout konkrétních cílů. Podnikatelský plán je velmi důležité si sepsat už před ním než se do podnikání pustíte. Dostanete tak jakýsi přehled a ujasníte se jak by váš business měl vlastně vypadat a co tím chcete dosáhnout. Velmi často po nás může podnikatelský plán chtít i banka v případě, že budeme potřebovat půjčku. A Co by měl vlastně dobře sestavený podnikatelský plán obsahovat?

  1. Úvod - v úvodu by měly být jenom základní údaje jako název podnikatelského plánu, jména zakladatelů, jméno firmy

  2. Obsah - slouží jako taková mapa nebo navigace, abychom věděli co plán obsahuje a kde to můžeme najít.

  3. Popis - v této části je důležité zahrnout náš segment podnikání a bližší popis naší společnosti, čemu se budeme věnovat, kde budeme podnikat, náš majetek. Vize a poslání, co tím chceme dosáhnout a proč.

  4. Produkt/služba - popis našeho produktu nebo služby, co se vlastně chystáme zákazníkům nabídnout a jakou potřebu tím ukojíme. Produkt nemusí být vždy naprosto revoluční, ale může se jenom něčím odlišovat od konkurence. Silné a slabé stránky produktu a jeho specifické vlastnosti. Jak budeme zajišťovat dopravu a u koho se případný produkt bude vyrábět.

  5. Trh - aby se produkt prodával musí pro něj existovat vůbec nějaký trh. Jestli jsou ve světe vůbec lidi, kteří by o něj měli zájem. Musíme tedy nejprve segmentovat celý trh na základě určitých kritérií (cena, lokalita, zvyky), a poté se zaměřit na našeho cílového zákazníka. Nezapomeňme ani na SWOT analýzu, která nám dá základní přehled nás a našeho trhu.

  6. Strategie - po analýze trh se můžeme vrhnout na naši strategii. Ta obsahuje naše konkrétní kroky k tomu, abychom dosáhli našich cílů. Patří do ní i cenotvorba. To znamená určení naší ceny, velikost marže a náklady. Zahrneme i naši marketingovou strategii. Jak se chystáme zviditelnit. Pomocí, kterých kanálů chceme prodávat.

  7. Tým - klíčová oblast, ve které musíme dobře určit s kým budeme spolupracovat a co každý člověk bude mít na starosti. Váš tým by měl být kvalitní a všichni by měli být na stejné lodi a sdílet naši firemní vizi.

  8. Finanční analýza - tato část obsahuje jakým způsobem chceme náš plán financovat. Jestli máme své vlastní prostředky nebo chceme využít crowdfundingu nebo si půjčit od banky.

  9. Přílohy - tady zahrneme grafy, statistiky, obrázky, smlouvy nebo třeba životopisy členů našeho týmu.