Pozor na měření rychlosti!

on . Posted in Auta

Jste řidič? Pokud ano, tak vás dnešní téma zaujme, posvítíme si totiž na měření rychlosti v našich českých luzích a hájích. Podíváme se na jednotlivé metody měření, které používá buď Policie ČR nebo Obecní úřady. Radary jsou stále sofistikovanější, takže s takovým tempem nezbyde řidiči za chvíli nic než prostě tu danou maximální povolenou rychlost dodržovat. V opačném případě bude sankcionován finančním postihem i bodovým.

radary s spz

Kdy vlastně překročíte povolenou rychlost?

Řidiče zajímá pouze to, že z legislativy vyplývá fakt, že rychlost udávaná rychloměrem vašeho auta nesmí být nižší než skutečná rychlost vozidla. Zkrátka, pokud budete dodržovat stanovený rychlostní limit v daném úseku podle tachometru, nikdy se vám nestane, že překročíte tento limit.

Radary jsou pravidelně kalibrovány a legislativně schváleny s odchylkou +- 3 km/h. Tato odchylka se však nezobrazuje policistovi do zobrazené rychlosti na radaru! Takže pokud si stanovíme rychlostní limit 50 km/h a bude právě prováděno měření rychlosti, policista vás může pokutovat za překročení rychlosti až ve chvíli, kdy se na radaru zobrazí rychlost 54 km/h a vyšší.

Druhy měření rychlosti

  1. Informační měření
  2. Stacionární měření
  3. Úsekové měření
  4. Pasivní měření za jízdy

Informační měření

Ty jsou snad nejrozšířenějším typem, protože se nejedná o nic jiného, než LED panely stojící u každé české vesnice nebo města. Tyto tabule pouze zobrazují vaši rychlost, takže záznam neposílají orgánu, který by vás pokutoval. Pokud překročíte rychlostní limit, zobrazí se navíc hláška „Zpomal“ nebo „mračící se smajlík“. Novým typem jsou však informační tabule doplněny o další displej, který dokáže přečíst vaši SPZ, kterou navíc zobrazí na přídavném displeji, jedná se o tzv. radary s spz.

Stacionární měření

Tyto radary mají podobu pověstných plechových budek nad silnicí. Princip je takový, že se spustí v okamžiku průjezdu vozidla pomocí tlakových senzorů ve vozovce. Na základě průjezdu je vypočítána aktuální rychlost a pokud je vyšší, kamera pořídí snímek vozidla s tváří řidiče a SPZ. Tento snímek poté putuje k místnímu orgánu, který ej vyhodnotí a zašle vám pozdrav s pokutou.

Pasivní měření

Tento systém je velmi sofistikovaný a bohužel neodhalitelný pomocí „antiradaru“. Proč? Zkrátka proto, že nic nevysílá. Funguje na takovém principu, že policejní vůz se pověsí za vaše vozidlo a radar disponuje pouze s informací z vlastního tachometru o rychlosti. Takže například ví, že policejní auto jede 50 km/h, přičemž vaše vozidlo se mu vzdaluje, tedy logicky jede vyšší rychlostí než policejní. Vaše rychlost není změřena přesně, ale pouze v rozmezí 55-70 km/h, tedy spáchali jste přestupek.

Úsekové měření

Tato metoda měření rychlosti není radar, protože funguje na principu zaznamenávání průjezdu vozidel daným úsekem a výpočtu jejich průměrné rychlosti. Je-li na vyšší, než maximálně povolený rychlostní limit, na konci úseku je připravena kamera, která vyfotí vozidlo, tvář řidiče a RZ. Velmi často je však toto měření označeno dopravní značkou nebo bílou lajnou namalovanou na vozovce.

Dalším typem úsekového měření je měření na úseku 1 metr. Zařízení funguje na obdobném principu jako klasické úsekové měření jen s tím rozdílem, že je tady jen jedna kamera a ve vozovce indukční smyčky, které zaznamenají průjezd vašeho vozidla a zjistí rychlost. Je-li vyšší než dovolená, opět máte fotečku.

Takže závěrem jen říci, řidiči, dávejte pozor, protože změřeni jste okamžitě a asi jen málokomu se chce platit navíc nějakou tu tisícikorunu.